For å kunne yte deg best mulig service, trenger vi å lagre noen grunnleggende data om deg. Dette vil være data som navn, e-postadresse, informasjon om firmaet du jobber i, din rolle og ditt telefonnummer. Vi vil aldri dele disse dataene med andre uten at du gir oss ditt samtykke til det, og vil sørge for at dataene til enhver tid er lagret på en sikker måte. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å lagre disse dataene ved å kontakte vårt kundesenter.